REGULAMIN I NOCNEGO BIEGU POWSTAŃCA

REGULAMIN I NOCNEGO BIEGU POWSTAŃCA
I. ORGANIZATOR
1. Stowarzyszenie WODA-LAS

II. PARTNERZY I ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE
1. Nadleśnictwo Augustów
2. Urząd Gminy Płaska
3. GOK Płaska
4. Nadleśnictwo Płaska w Zylinach
5. CSiR Augustów

III. CEL
1. Popularyzacja sportu oraz propagowanie atrakcyjności terenu i okolicy.
2. Uczczenie 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w tym regioniie.
3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
4. Promocja aktywności fizycznej.
5. Krzewienie akcji ,, Historia poprzez sport”
IV.Zapisy
1. http://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-powstanca

V. TERMIN I MIEJSCE
1. Zawody odbędą się w dniu 27 stycznia 2018 roku
2. Oficjalne rozpoczęcie biegu odbędzie się o godz. 15.00. Zakończenie zawodów przewidziane jest na godz. 20.00
3. Biuro zawodów znajduje się w GOK Płaska Współrzędne GPS: N 53° 54’ 17.52”, E 23° 15’ 54.34”
4, Start : Kozi Rynek
5. Meta: Stadion Orlik Płaska
VI. Trasa
1. Szczegółowy plan przebiegu trasy zostanie podany przez organizatora podczas odprawy technicznej.
2. Długość trasy wyniesie około 16,5 km.
3. Trasa będzie oznaczona świetlikami , ogniskami oraz pochodniami oraz zabezpieczona przez wolontariuszy i odpowiednie służby. Oznaczenia dystansu będą oznaczone tablicami co 1 km.
4.Bieg odbywa się w warunkach zimowych.
5.Liczy się czas pokonania trasy. .
6.Limit czasowy wynosi 3h od startu ostatniego zawodnika.
7.Uczestnicy startuja pojedyńczo w odstępach 30- sekundowych.
VII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.Każdy uczestnik biorący udział w zawodach powinien posiadać ważny dokument tożsamości i mieć ukończone 18 lat .
2. Opłaty za udział w zawodach jest równa dla wszystkich niezaleznie od daty wyslania karty zgłoszeniowej i wynosi 60 pln.
3. Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne (możliwość wystąpienia opadów śniegu, deszczu, gołoledzi, duzych ujemnych temperatur i innych zjawisk metereologicznych niezależnych od organizatorów.
4.Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który będzie musiał umieścić na ubraniu w widocznym miejscu.
5. Kazdy startujacy w biegu powinien posiadać odpowiedni strój i obuwie przystosowane do warunków zimowych.
6.Każdy startujący obowiązkowo musi posiadać działajacą latarkę czołową oraz naładowany telefon komórkowy.
7.Organizator ubezpiecza zawodników i obsługę biegu ubezpieczeniem NNW do kwoty 8000 pln ( na osobę).
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste zawodników.
9. Każdy uczestnik biorący udział w zawodach wyraża zgodę na publikacje w mediach zdjęć z w/w biegu
10. Odbiór pakietu startowego odbywa się na podstawie dokumentu ze zdjęciem oraz złożenia podpisu na karcie startowej i oświadczeniu o stanie zdrowia. Nie
wymaga się zaświadczenia lekarskiego.

VIII. KATEGORIE I NAGRODY
1. Bieg odbywa się w kilku kategoriach wiekowych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn:
Seniorzy 18-38 lat
Oldboje 39-55 lat
Nestorzy 55 + lat
2. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymają pamiatkowe puchary.
Jak zawsze puchar otrzymują najmłodszy oraz najstarszy uczestnik imprezy.
IX. ZGŁOSZENIA
1. Wszystkie osoby wyrażające chęć uczestnictwa w biegu proszone są o zgłoszenia do dnia 21 stycznia 2018 do godz 23.59
2. Każdy z uczestników powinien dokonać w terminie 2 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego wpłaty wpisowego na konto organizatora w wysokości ustalonej w regulaminie.
3. Zgłoszenia przez zapisy na :http://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-powstanca
4. Pakiet startowy można będzie odebrać w dni zawodów od godz. 9.00 do 13.00 a biurze zawodów oraz w dniu poprzedzającym zawody od 9.00 do 14.00.
5. Wpisowe na bieg pokrywa:
a) Uczestnictwo w biegu
b) Pakiet startowy
d) Posiłek regeneracyjny po biegu.
e) Ubezpieczenie NNW
f) Transport z biura zawodów na miejsce startu.
g) Opiekę medyczna podczas zawodów.
h) Posiłki i napoje na trasie oraz po zakończeniu biegu.

6. Limit uczestników zawodów wynosi 200 osób.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegu z powodu niewystarczającej liczby uczestników (w tym wypadku wpłacone kwoty zostaną zwrócone wpłacającym) lub innych nieprzewidzianych wypadków.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez podania przyczyn.
9. UWAGA: Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ale może być przeniesiona na inna osobę,.

Organizatorzy
Stowarzyszenie Woda Las

Bieg ten jest organizowany bez środków unijnych ani dotacji z urzędów marszałkowskich czy starostw. Powstaje dzięki kilku osobom , które chcą propagować sport.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>